Friluftskurs for ansatte i skole og barnehage 

Alle som jobber i skoler og barnehager bør ha kompetanse på å ta med barn og unge ut i naturen. Våre kurs gir opplæring i friluftslivsferdigheter som er avgjørende for gode opplevelser ute. I tillegg gir vi deg gode aktivitetstips til hva du kan gjøre ute i skole- og barnehagesammenheng. Vi tilpasser kurset til deres behov hva gjelder innhold og lengde. Vi setter opp et kurs per år, men vi tar også i mot bestillinger fra personalgrupper som ønsker kurs.

For mer info, kontakt fagsjef for barn og unge Dag-Øyvind Olsen Djuvik:

E-post: dag-oyvind.olsen@dnt.no

Tlf: 908 59 215

LEK OG LÆR

Boka med tips og inspirasjon til å ta med barn i alle aldre ut i naturen. Kan kjøpes i vårt tursenter i Skien eller bestilles ved å kontakte oss. Boka koster kr 220,-