Trykksakfrister og annen nyttig info

Her finner du frister for innlevering av turprogrammer, tekst og bilder til medlemsblader og annet nyttig vedrørende våre trykksaker.

Foto: Katrine Tellsgård
Trykksak Materiell Frist
Årsrapport Informasjon fra turlaget/turgruppa fra året som gikk 15.02.2021
Kontaktliste Kontaktinformasjon styrene 29.03.2021
Turglede Tekst og bilder: Turtips, turtriks eller andre artige saker om friluftsliv 05.04.2021
Kjentfolk Tekst og bilder: Turtips, turtriks eller andre artige saker om friluftsliv 19.07.2021
Turprogram Turlagets/turgruppas plan for året etter - NB! Husk turlagets årsmøtedato 15.11.2021