Bli turleder med DNT Telemark

Foto: Thor Olav Sørensen

Har du turerfaring, fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker og kan holde hodet kaldt når det trengs? 
Da bør du vurdere DNTs turlederutdanning!

Turlederstigen

DNTs turlederutdanning er plassert i en stige, hvor hvert trinn bygger på det forrige. Stigen består av ett teorikurs (ambassadørkurs), tre praktiske turlederkurs (grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og vinterturlederkurs) og ett kurslederkurs.

Klikk på kursnavnene over for mer informasjon og på knappene under for å finne kurs i Telemark. 

Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper. 

Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. 

Vi har også et kurs for deg som ønsker å lede andre på tur i eget nærområde og for deg som vil engasjere deg i en turgruppe og lede aktiviteter for denne:

Rammer for godkjenning og gjennomføring av kurs

Godkjenning som turleder

Godkjenning som DNT-turleder forutsetter at DNT-turledere videreutvikler og vedlikeholder sine ferdigheter som aktive turledere. Det forventes at en DNT-turleder jevnlig holder seg oppdatert og tar del i etterutdanningstilbud. Dersom en DNT-turleder ikke har ledet turer de siste 5 år må nødvendig oppdatering og praksis gjennomføres, før godkjenningen fornyes. Vedkommende kan få fornyet godkjenning dersom en under avbruddet har vedlikeholdt sine kunnskaper på annen måte enn å være aktiv turleder.

Kurstyper

Benevnelsen DNT-turlederkurs og DNT-turleder er forbeholdt DNTs standard for turlederutdanning. Denne standarden anbefales gjennomført av alle DNTs turlag og turistforeninger. En DNT-turleder har kompetanse til å lede turer på sitt nivå og lavere for alle DNT-foreninger. Fordelingen av turer er imidlertid den enkelte forening/turlags ansvar.

Kursrammer

Kursene blir satt inn i vanlig turramme, i aktuelt terreng, med overnatting på turistforeningshytter. Mesteparten av tiden blir brukt ute i naturen, mest mulig tilnærmet en fellestur og turledersituasjonen. Deltakerne veksler mellom turlederrollen og turdeltakerrollen (turlederspill). Praktisk orientering vektlegges gjennom samtlige kurs. Kveldene blir brukt til forberedelse, gjennomgang av ulike tema, oppsummering og diskusjon. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i de aktuelle tema og deltar aktivt.

Søknad om opptak 

For å delta på DNTs sommer- og vinterturlederkurs må du sende inn et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til telemark@dnt.no.  

Last ned søknadsskjema

Turlederboka

Turlederboka er for deg som vil ta med deg andre ut på fjellet og i skog og mark. Den gir en grunnleggende innføring i turledelse, og er obligatorisk kurslitteratur i DNTs turlederutdanning.

Bestill i DNTs nettbutikk

Bildekrediteringer: 
Ambassadørkurs: Thor Olav Sørensen, grunnleggende turlederkurs: Katrine Tellsgård, sommerturlederkurs: Knut Åkredalen, vinterturlederkurs: Marius Dalseg Sætre, kurslederkurs: Katrine Tellsgård, nærturlederkurs: Preben Herregården, aktivitetslederkurs: Jon Atle Holmberg, opptak: Marius Dalseg Sætre, turlederboka: DNT sentralt