Vinje Turlag

Om Vinje Turlag

Vinje Turlag ble etablert 7. desember 2010 - for eit enkelt, allsidig og trivleg friluftsliv der alle kjenner seg velkomne. Barnas Turlag Vinje er ein del av Vinje Turlag.

Foto: Mirjam Shade

Turgrupper under Vinje Turlag:

Trykk på logoen under for mer informasjon.

Siste nyheter fra Vinje Turlag:

Styret:

Rolle Navn
Leder Thor Christiansen
Nestleder Harald Rishovd
Sekretær Cecilie Nesheim
Kasserer Marie Veslestaul
Styremedlem Ellisiv Rogan
Vara Torgrim Thomassen
Vara Laila Apeland
Barnas Turlag Vinje Eirin Frantzen
Valgkomite Kyrre Hegg
Valgkomite Hassen Samahle
Valgkomite Sissel Bitustøyl

Neste tur med Vinje Turlag:

Ingen kommende aktiviteter.