Aktiv i 100 Bamble - menn

TRIMLISTE FOR AKTIV I 100- VÅREN 2020

Vi starter opp igjen mandag 6.januar. Vi treffes på parkeringsplassen ved Lasses for felles kjøring. Dersom du finner det mer praktisk, møter du direkte på startstedet. (Meld fra om dette til dagens turleder! Turen kan bli lagt om). Ta med mat og drikke!!

Dato

Tur

Turleder

Nivå

Fremmøte

06.01

Grasmyr – Stathelle - Kyststien

Steinar

4

10.00

13.01

Lasses-Hydalshelleren-Bergsland

Olaf

4/5

10.00

20.01

Rørholt. Fjølbuvannet

Andreas

4/5

10.00

27.01

Kokkersvoll-Storeberg

Arild

4

10.00

03.02

Kyststien Bamble

?

4

10.00

10.02

Lannerheia-Oksum

Tor T, Arild

4

10.00

17.02

Kyststien Valle -Kjørstad

Andreas

4

10.00

24.02

Bjønnesområdet

Ernst, Arild

4

10.00

02.03

Helgeroa - Tvedalenområdet

Per

4

10.00

09.03

Solmyrås-Rugtvedtkollen

Arild

4

10.00

16.03

Herre-Sibjørntjenn-Gårdemma

Arild

4

10.00

23.03

Herreområdet, Rafnes

Tor S

4

10.00

30.03

Stavern- Torsrød-Rakke. Fellestur

Hans Magnus

4

10.00

20.04

Vissestad – Stemmen- Steinsås

Andreas

5

10.00

27.04

Hallevannet rundt, etappe 3

Ove, Arild

5/6

10.00

04.05

Langangen. Kjølås-Omslandsskjeggen

Eigil

4

10.00

11.05

Larvik vestmark

Ove

4

10.00

18.05

Svanstul-Bjørndalsfjellet. Fellestur

Ove, Ernst

4/5

10.00

25.05

Nissedal: Heiland-Karistjenn-Solhomfjell.Fellestur

Jostein

4/5

10.00

08.06

Skogen-Gampeskotheia-Nenset Heivann

Steinar

4

10.00

15.06

Siljan - Vindfjell

Ernst -Ove

5

10.00

22.06

Sommeravslutning. Sandøya. Fellestur. Påmelding.

Knut, Steinar

3

Avh.av ferge.

De fleste turene vil ha en gangtid på min. 2 ½ time. I tillegg kommer rast og kjøretid.

Hver tur har blitt gitt en ”nivå” ut fra hvor krevende turen antas å være. Skalaen er fra 1-6 hvor 6 er det mest krevende (Inneholder bratte partier, mye stigning, lengde etc). Turene vil være på vekslende underlag. Godt fottøy er derfor nødvendig. Tempo vil være slik at vi kjenner at vi har vært på tur, men alle som er vant med å ferdes ute i terrenget og er i vanlig bra form, kan følge med. Husk: Etter noen turer kommer formen! Det hjelper!!

Alle deltar på eget ansvar, men viktig at vi går samlet for å unngå uheldige episoder.

IKKE VÆRFORBEHOLD. VEL MØTT NYE OG GAMLE TURDELTAGERE.

 

Kontaktpersoner:

Andreas Kjær       91740801  Ernst Mathiessen 91638712   Hans Magnus Johansen 98630147

Steinar Skilhagen  91718782  Arild Follestad     95791483    Jostein Vestøl               97050513

Ove Sten Hansen  90085681   Tor Thorjussen    91310294    Olaf Støren                   47679914

Tor Suhrke          91780150     Eigil Rognlien    980 75 695   Knut Grønvold             41458358

Per Ditlefsen      48037778