Skogsdrift på kyststien: Rakkestadstranda – Vardås

Vardås.
Vardås. Foto: Tor Suhrke

Det er for tiden skogsdrift med store skogsmaskiner i området mellom Rakkestadstranda og Vardås (omtrentlig angitt med grønn sirkel) på kyststien (angitt som blå strek). Se kart nederst i saken.

Inntil videre anbefales det ikke at man går i dette området. Området er nærmest ufremkommelig og merkene er i stor grad fjernet. Dersom man ønsker å passere dette området, anbefales det at man følger veien nordover til Valleveien og sørover igjen mot Melbystranda, hvor man igjen treffer kyststien (følg rød strek).

Skogsdriften er forventet å vare utover januar. Deretter tar det nok tid før området igjen er ryddet og merket på nytt. Usikkert hvor lang tid dette tar.

Vi beklager uleiligheten og kommer tilbake med mer info når vi vet noe mer.