Uræddløypa - nærturer i Porsgrunn

Foto: Porsgrunn Kommune

Velkommen til turløypene på Flåtten-, Stridsklev- og Hovet-området!

Her finner du fine løyper som kan benyttes hele året til både fot- og skiturer.

Tidlig på 1930- tallet etablerte idrettsforeningen Urædd en skiløype som gikk fra Bjørntvedt gård via Bjørntvedtåsen til Flåtten og videre forbi Stridsklev og Hovet. Deler av nåværende turløype følger den gamle løypetraseen, derav navnet Uræddløypa.

Mye av skogen langs turløypa har av Miljødirektoratet fått kategorien svært viktige naturtyper, da løypene slynger seg gjennom edelløvskog og kalkfuruskog. På den kalkrike grunnen vokser blant annet blåveis, enkelte orkideer som vårmarihand, nattfiol og flueblomst (som er fredet).

Vi anbefaler å ta en tur både før og etter snøen har lagt seg :) 

Beskrivelse av løypetraseene
Sommerløype med lys: Lengde 6,7 km
Vinterløype med lys: Samlet lengde 7,1 km
Vinterløype uten lys: Samlet lengde 3,4 km

Skrevet av Katrine Tellsgård 26. november 2018