Ærespriser til æresmedlemmer

Jon Ingebretsen til venstre og Åsmund Myhre til høyre.
Jon Ingebretsen til venstre og Åsmund Myhre til høyre.

To av DNT Telemarks æresmedlemmer, Åsmund Myhre og Jon Ingebretsen, har i år mottatt kommunale kulturpriser i sine hjemkommuner.

Jon fikk prisen i Kviteseid tidligere i høst, forøvrig sammen med sin kone, Brit, mens Åsmund nylig mottok Skien kommunes kulturpris

Brit og Jon har nedlagt mye frivillig innsats på hver sine områder, og Jon fikk prisen blant annet som en drivkraft i Kviteseid turlag, for sin øvrige innsats for friluftslivet lokalt og regionalt, og for sine mange bøker om natur og friluftsliv.

Åsmund mottok prisen for sitt mangeårige og viktige frivillige arbeid med rydding, merking og skilting av turstier i Skien. Han har gitt gode råd til andre turlag hvordan dette skal gjøres på en god måte og har vært en svært viktig ressurs for lokalsamfunnet. 

Begge prisvinnerne har i tillegg hatt mange tillitsverv i DNT Telemark og vært turledere på uttallige korte og lange turer i Telemark, og også langt utenom fylkets grenser.

Vi gratulerer dem begge så mye med velfortjente priser!

Skrevet av Katrine Tellsgård 2. desember 2019