5 heldige vinnere

Vi har trukket ut 5 vinnere fra svarlappene fra barn som deltok i «Natur Tipp» på Kom Deg Ut dagen på Svanstul 6.9.15. De får hver sin premie fra Turistforenings butikk i Skien. Vinnerne er kontaktet.

Skrevet av Hanne Findal 14. september 2015