Tilsynsutvalget; noe for nettopp deg?

Foto: Katrine Tellsgård

Hva i all verden er tilsynsutvalget tenker du nok nå. Men kom igjen; les videre!

Tilsynsutvalget (TU) er en støttefunksjon til styret i DNT Telemark og skal bestå av 8 engasjerte medlemmer som møtes ca 6 ganger i året. Oppgaven til gruppen er å vurdere styrets budsjetter og regnskap og med bakgrunn i dette uttale seg om hvordan det står til med driften og fremtidsutsiktene.

Siden TU skal føre et overordnet tilsyn med styrets økonomiske aktiviteter, skal deltagerne i TU ikke ha andre verv i DNT Telemark, hverken i styret eller lokallag. Utover dette kravet, kan hvem som helst søke om å få bli med i TU.

Tilsynsutvalget tilbyr

-hyggelige møter med stor takhøyde

-mulighet for å bli godt kjent med alt DNT Telemark driver med

-mulighet for å bli kjent med medlemmer fra ulike deler av foreningen

-faste rabatter i DNT-butikken i Skien

TU har pr i dag en overvekt av medlemmer fra Grenland. Gruppen er derfor spesielt interessert i å rekruttere medlemmer fra andre deler av gamle Telemark fylke. TU legger opp til digitale møter fremover, så det er fullt mulig å delta selv om man bor langt unna Skien. TU er også veldig åpen for at yngre DNTere melder sin interesse.

Det er for øyeblikket 1 ledig plass i TU: blir den din?

For alle detaljer om tilsynsutvalget, se vedtektene.
​​​​​​​Har du spørsmål: kontakt tilsynsutvalgetmedlem Rebekka L. Øvre-Eide på tlf:  99 25 68 63

Skrevet av Henriette Hack 17. november 2020