Midler til utbedring av hytter

Kalhovd Turisthytte.
Kalhovd Turisthytte. Foto: Marius Dalseg Sætre

Sparebankstiftelsen har gitt DNT 50 millioner til utbedring av DNT-hytter!

Nylig fikk vi den gledelige beskjeden om at Sparebankstiftelsen tildeler DNT 50 millioner kroner, til utbedring av hytter. Dette er den største enkeltstående tildelingen i DNT sin historie. 

Utvikling og vedlikehold av hytter
- Dette er fantastisk! Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB er et stort og viktig bidrag til DNT. Ved hjelp av disse midlene får vi satt i gang helt nødvendig vedlikehold og utvikling av hyttene våre. Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderinger som ikke kan løses gjennom dugnadsinnsatsen. Disse pengene bidrar til at vi kan ønske turgåere velkommen også de 100 neste årene, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Tildelingen er øremerket vedlikehold av hytter på Østlandet.

- Natur og friluftsliv er et av formålsområdene hvor Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger. Å vedlikeholde hytter og gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar til at flere får mulighet til gode naturopplevelser. Vi ser også viktigheten av å bidra til å ta vare på fremfor å bygge nytt, sier Sissel G. Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. 

Mer tilgjengelige hytter 
Bidraget skal benyttes over tre år, og går først og fremst til betjente anlegg, der vedlikeholdsbehovet er størst. Hyttene skal bedre tilfredsstille offentlige krav og DNTs egne mål knyttet til bærekraftig drift. En viktig målsetting for moderniseringen er også å gjøre anleggene mer tilgjengelige for besøk av mennesker i alle aldersgrupper og med ulike behov. 

- Hyttene er åpne for alle, de er en del av vår kulturarv og står der som garantister for at alle kan ferdes og bo godt til fjells uten egen hytte. Men å ta vare på og utvikle store, betjente anlegg har blitt stadig mer krevende. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB er svært kjærkommen, og sikrer at vi også i fremtiden kan ha et tilbud som gir flest mulig tilgang til fjellet, sier Klarp Solvang.

Nødvendige tiltak for Kalhovd, Mogen og Gaustatoppen
- Denne fantastiske gaven kommer på det best tenkelige tidspunktet. Alle våre hytter har et akkumulert vedlikeholdsetterslep, som vi de siste årene har jobbet for å følge opp. Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen gir oss en god start og motivasjon til prosessen videre med et omfattende vedlikeholdsarbeid og rehabilitering av våre betjente hytter på Kalhovd, Mogen og Gaustatoppen, sier Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark. 

Også de mindre hyttene til f.eks Skien og Notodden Turlag vil kunne dra nytte av disse midlene.

- Hyttene er ett av våre viktigste virkemiddel for å gi generasjoner naturopplevelser for livet. Over 80% av våre friluftslivinteresserte og fjellvandrende besøkende kommer utenfra Telemark, nå kan vi tilby et fullverdig tilbud. Med disse midlene og solid dugnadsinnsats fra vår fantastiske frivillige, sørger vi for at hyttene blir godt tilrettelagt for alle brukergrupper.