Bli nærturleder!

Foto: Thor Olav Sørensen

Vil du bidra til å lede andre på turer i nærområdet der du allerede er lokalkjent? Da bør du bli nærturleder!

Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Som nærturleder har du kjennskap til hvordan du planlegger kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø. Som nærturleder leder du gruppa gjennom hele turen, og du har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø.

Høres dette ut interessant ut? Da bør du sjekke ut våre nærturlederkurs! På kurset blir du bedre kjent med oppgaven og hvordan du kan bidra som turleder. Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg. Vi har to planlagte nærturlederkurs i august - et i Grenland og et på Rjukan (Krokan). For mer informasjon om kursene, og påmelding, klikk på linkene under. 

Skrevet av Guro Vassbotn Skaara 9. august 2021