Stiftelsen Dam gir støtte til DNT-skolen!

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Et tilskudd på hele 1,3 millioner fra Stiftelsen Dam, gjør at drømmen om DNT-skolen blir en realitet.

Inngang til friluftslivet

DNT-skolen er et treårig prosjekt som tar sikte på å være en inngang til friluftslivet for barn og ungdom, men også voksne med lite friluftserfaring.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet mot i lang tid, og med midlene fra Stiftelsen Dam kan vi endelig få realisert drømmen, sier daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle Holmberg.Bra for folkehelsa

Gjennom DNT-skolen vil vi formidle kunnskap om friluftsliv som et forebyggende tiltak for å møte fylkets største folkehelseutfordringer; sosial ulikhet og psykiske helseplager. Prosjektet retter seg i hovedsak mot barn og unge i barnehage og skole, og vil derfor kunne ha en svært viktig forebyggende effekt inn mot disse utfordringene.

– Gjennom de to siste årene har vi sett at behovet for kunnskap om egenorganisert aktivitet hos voksne har økt betraktelig, og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Holmberg. At flere blir trygge på hvor og hvordan de kan komme seg på tur, vil ha en positiv helseeffekt hos den enkelte. 


I eget nærområde

Gjennom medvirkning fra samarbeidspartnere i skole og barnehage vil det lages undervisning- og kursopplegg som skoler, barnehager og bedrifter kan bestille. Her kan man for eksempel velge mellom ferskingkurs i friluftsliv, uteaktivitet på SFO (for ansatte), matlaging utendørs og kurs i hvordan man kan lede en gruppe gjennom enkle friluftslivsaktiviteter.

Vi ønsker å heve kunnskapen om friluftsliv, slik at enda flere kjenner på mestring og trygghet ute i naturen. Et viktig poeng er at kursene holdes i målgruppas eget nærområde. En instruktør vil reise rundt og møte skoler, barnehager og bedrifter der de er. Slik får flest mulig anledning til å delta - og terskelen for å etterpå ta turen ut på egenhånd, blir lavere. 

Siftelsen Dam legger i tildelingen vekt på at prosjektet har en god plan for gjennomføring, i tillegg til at det kan brukes inn mot skolen. At prosjektet også skal foregå i deltagernes nærområde trekkes også fram som positivt.


Turlederkurs på Svanstul.
Turlederkurs på Svanstul. Foto: Katrine Tellsgård

Skrevet av Helga Drøyli 16. desember 2021