Lavterskelgrupa på tur til Fugletårnet ved Børsesjø

Onsdag 6.april går lavterskelgruppa i Skien Turlag på tur til Fugletårnet ved Børsesjø.   

Som vanlig samles vi ved Skagerak Arena. Vi kjører felles til parkering ved Gjerpen sykehjem og går inne i boligområder ned i Gjerpensdalen til den gruslagte fine veien som går langs Børsesjø. Ved nordenden ligger Fugletårnet.                                              

Rett ved møtte vi to unge jenter som var fra Ukraina og da fikk vi anledning til å si at de var varmt velkomne.                                                  

Flokken inntok tårnet og plasserte seg i 1. og 2. etasje med matpakker og kaffe. Det er så fint å høre hvordan samtaler utfolder seg på kryss og tvers. Det er mange smil og mye latter på turene. Vi tolker det til at folk trives.                                                                    

Yngve orienterte om ambassadørkurs og nærturlederkurs, vi  har behov for flere turledere! Informasjon finnes på DNT Telemark sine hjemmesider og i tursenteret i Torggata!                                                              

Marit orienterte om neste tur 20/4 til Jarseng og ønsket alle God Påske!                                  

Turledere i dag var Torhild og Kari H og vi takker alle som ble med oss på tur!                                                                                       T.Aarhus

Skrevet av Guro Vassbotn Skaara 11. april 2022