Starter fylkets første lokallag av DNT ung

Stua på Tippen var tettpakket da Dag-Øyvind Olsen Djuvik fortalte om mulighetene ei turgruppe for ungdom kunne ha. 

Drangedalsungdommen var ikke vanskelig å be om å bli med og danne fylkets første lokallag av DNT ung, da Gautefall turlag inviterte til informasjonsmøte på Tippen forrige onsdag. 

Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

Turistforeninger landet rundt opplever en tilstrømning større enn noen gang. Telemark er intet unntak, og i Drangedal lever Gautefall turlag i beste velgående, og er nå en av kommunens største foreninger. Etter oppstarten av turlaget i 2008, som den gang var det første lokallaget til Telemark turistforening, har interessen for å være med i laget og delta på turer og aktiviteter bredt om seg. I 2011 ble undergruppa Barnas turlag etablert og et år seinere startet ei seniorgruppe.

Ungdommer kommer

I november tok Karlien de Schuyteneer et initiativ overfor turlaget og spurte om en ikke kunne prøve å få til ei ungdomsgruppe i turlaget. Mange som har vært med i Barnas turlag en del år, vokser seg ut av det, og ønsker nye utfordringer. Det ville turlaget gjøre noe med, så forrige onsdag inviterte laget til et informasjonsmøte på Tippen ungdomsklubb. Hit kom det nærmere 40 ungdommer og seks-sju foreldre for å høre leder av Telemark Turistforening, Jon Atle Holmberg, fagsjef for barn og unge, Dag-Øyvind Olsen Djuvik, og Gautefall turlags leder, Kjell Peder Haugene, fortelle om muligheter, utfordringer og gleden ved friluftslivet. 

Stort engasjement

Etter at alle frammøtte hadde fått informasjon, samlet de som kunne tenke seg å delta aktivt i ei turgruppe for seg selv. Nærmere 25 ungdommer deltok her, og en idémyldring utløste en lang rekke med forslag til aktiviteter.

- Hva var det ungdommen kan tenke seg å gjøre, Karlien de Schuyteneer?

- Det mangler ikke på engasjement for å finne på aktivitetsforslag. Ungdommen ønsker seg blant annet skitur, badetur, stå på vannski, isbading, klatring, båltur, overnatting i telt, padling, hyttetur, sykkeltur, skyting med pil og bue, orientering, geocaching, topptur, snøhuleovernatting, strikkhopping og kjøring med hundeslede.

Idemyldring i små grupper viste at umgdommen hadde mange ønsker om et variert friluftsliv, her sammen med daglig leder i Telemark turistforening, Jon Atle Holmberg (t.v.).

Lokale krefter

- For å få til en del av disse turene kan vi spille på de lokale lag vi allerede har. Jeg tror et samarbeid er bra, og da kan det lettere realiseres. Det kunne også være artig å få til en litt lengre tur, kanskje ta toget til Finse og gå på isbre, sier de Schuyteneer, men understreker at det er ungdommen selv som må være med og organisere. 

- Uten deres oppriktige engasjement blir det ikke vellykket, konstanterer de Schuyteneer.

Allerede denne første kvelden var det ni personer som meldte seg til «styrearbeid», alle jenter, sammen med tre foreldrerepresentanter: Gunn Marit Hagen Sand, Terje Øygarden og Karlien de Schuyteneer. Guttene synes det var helt greit at jentene bestemte.

Skal lage et program framover

- Hvordan er du fornøyd med oppslutningen?

- Jeg hadde håpet på kanskje 10 stykker, med det ble både dobbelt og tredobbelt. Dessuten var de som kom veldig interessert i å bidra og være med på å bygge et nytt ungdomslag for friluftsliv i Drangedal, avslutter Karlien de Schuyteneer, og legger til:

- Det blir ei gruppe på Facebook om kort tid, og her vil folk kunne gå inn og se på nyheter og hva som kommer til å skje av tilbud i tida framover. Vi håper å holde trykket og optimismen oppe. Dette var skikkelig moro!

Mange ungdommer kom ens ærende for å være med på å starte ei ungdomsgruppe for friluftsliv i Drangedal, og onsdag 27. januar fødtes DNT ung Gautefall. Foto: Jon Atle Holmberg