Årsmøte i Gautefall Turlag, 22.februar 2016

Årsmøte til Gautefall turlag ble holdt på Nystue, Drangedal Bygdetun, kl. 18.30

Saksliste:

Sak 1: Velkommen – 10 frammøtte

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste – ingen merknader

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Møteleder: Kjell Peder Haugene

Referent: Eldbjørg Lia Ettestad

Sak 4: Valg av to til å underskrive protokollen 

Tollef Moen og Karlien de Scuyteneer

Sak 5: Årsberetning for 2015

 • Merknad 1: Deltakelse Kom-deg-ut dagen i februar var på 70 deltakere ikke 40.
 • Merknad 2: Tollef Moen i dugnadsgruppa sier at denne ikke har vært samlet siden Olaf Kristoffersen gikk av som leder for gruppa. Han sender dette inn til Styret og ber om at dette tas tak i. Det trengs en lokal person som styrer arbeidet.
 • Merknad 3: Nåsnibben har flere fine utsiktspunkter både mot Nås, og vestover mot Åkre. Det bør skiltes, så folk som går der får med seg dette.
 • Merknad 4: Telling og trekking av premier for de som går på toppturene våre og skriver i bøkene blir etterlyst. Det kommer komplett etter hvert, vi er litt sent ute.

Sak 6: Regnskap for 2015

Kjell Peder har vært fungerende kasserer inneværende år, da Hilde Holte Gare ikke har møtt siste året. Regnskapet vært ført av TTF’s revisor.

 • Merknad 1: punkt i utgifter 6810 – telefon – der er det inntekter (pga. telefongaver) som burde vært ført i inntektsregnskapet
 • Merknad 2: Spørsmål om hva vi har fått tilskudd til i fjor – Stønad fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av høyttalervester og kompasser, samt støtte fra Kommunen og Drangedalsbanken.
 • Merknad 3: Hva er balansen? Turlaget har per 22.02.16 på konto:Kapitalkonto: 151 957,- Telefonkonto: 704,- Brukskonto: 72 045,-
 • Merknad 4: Hva med t-skjortene, som er «død» kapital – vi må få utnytta dette. Bodil sitter på lageret.

Sak 7: Handlingsplan for 2016

 • Merknad 1: Kart over etablerte løyper blir etterspurt. Blått kart 1:60 000 for hele Vestmarregionen, oversikt over alle. Bedre detaljkart 1:25 000 får også kjøpt.
 • Merknad 2: Samarbeides det med de som lager sykkelkart, de lager gode kart? Syklingen sliter på etablerte løyper og en del grunneiere setter føttene ned for dette. Det blir etablert egne løyper for tilknytning til sykkelområdene på Gautefallheia, men de tar seg fram uansett. Det bør lages et bedre samarbeid og klare retningslinjer for bruk av løyper.
 • Merknad 3: DNT Ungs gruppe er i gang. For DNT ung Gautefall er Karlien de Scuyteneer hovedvoksenkontakt. Det er 12 stk ungdommer i styret, der Sara Østland Holte er ungdomsleder og Øydis Callerts sekretær.

Sak 8: Driftsbudsjett for 2016

 • Merknad 1: Etterspør hva 30 000,- til prosjektmidler innebærer. - Vi søker tilskudd til etablering av nye løyper, merking av løyper etc. fra ulike organisasjoner.
 • Merknad 2: Vi bør etterlyse balansen i regnskapet slik at vi får den hele og fulle oversikt over avskrivinger, slik at vi kan få litt mer forutsigbarhet i budsjettet/regnskap.
 • Merknad 3: Balanser budsjettet og ikke la det stå 200,- i differanse

Sak 9: Innkomne forslag

-          Ingen forslag kommet inn.

Sak 10: Valg

Bodil legger fram de som er på valg:

Kasserer Hilde Holte Gare og Sekretær Rune Andresen ønsker begge å gå ut av styret.

Forslag til nye styremedlemmer er:

Gerd Kjendalen - vedtatt

Rolf Olsen- vedtatt

Styret konstituerer seg selv ved neste styremøte.

Bodil går ut av valgkomiteen – og Hilde Holte Gare ble foreslått,- og valgt.

Tollef Moen er nå på 3.året -  og leder, Anne Kjendsheim på 2. året og Hilde Holte Gare.

For Barnas Turlags styre fortsetter:

Eldbjørg Lia Ettestad, Beate Rosland, Berit V. Hauge og Helene Meaas Svendsen.

Seniorgruppa har fortsetter som før med

Brit Solberg Straume og Kari Vogsland

Sak 11: Avslutning

Kjell Peder takket årsmøtet, og ønsket å berømme medlemmene i Gautefall Turlag for den innsatsen de gjør igjennom året. Som en av de største frivillige organisasjonene i kommunen bidrar vi positivt og utgjør en forskjell på livet i Drangedal.

29.02.15 – Eldbjørg Lia Ettestad ref.