Daglig leder om IKEA-interiør på Gaustatoppen Turisthytte

Bilder fra Gaustatoppen Turisthytte
Bilder fra Gaustatoppen Turisthytte Foto: Mikel Gonsholt

Vi i DNT Telemark har av enkelte fått kritikk for at vi vil innrede Gaustatoppen Turisthytte med møbler fra Ikea. Enkelte har sagt direkte til oss at dette også er et rop om økonomisk støtte. Det har de for så vidt rett i; det er et rop om økonomisk støtte.

Telemark Turistforening er en dugnadsbasert organisasjon, som er nødt til å søke finansiell støtte for å gjennomføre viktige vedlikehold og investeringstiltak til glede og nytte for våre medlemmer og andre naturglade mennesker.  Vi imøteser svært gjerne både støtte og samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv. Vårt mål er å få flest mulig ut på tur, og i denne sammenheng syns vi det er positivt at leverandører av materialer og utstyr opplever det som attraktivt å bli assosiert med DNT for dermed å bli med på å spre vårt budskap og kjerneverdier.


Saken om Ikeas generøse gave til oss er i utgangspunktet en gladsak som er blåst litt ut av proporsjoner. Jeg har selv vært i kontakt med samtlige av aktørene som uttalte seg i media. Disse ble oppsøkt av en journalist som bevisst ikke informerte om at dette dreide seg om en beskjeden gave. De uttrykte alle forståelse for dette, og vi har landet på at vi er prinsipielt enige. Knut Buen en av områdets og landets største kulturbærere, og han og undertegnede skal møtes om kort tid fordi han gjerne vil bidra med historiske fotografier og fortellinger til hyttas utsmykking.

Prinsipielt er både Telemark Turistforening og Ikea enige i at lokalt er bra.

Telemark Turistforening  har en nedfelt policy om at lokale leverandører, lokale råvarer og lokal arbeidskraft skal benyttes der 
det er tilgjengelig og konkurransedyktig. Men denne gang søkte vi en åpen tilskuddsordning, og var så heldige å få en gave. I 2016 bygde vi om hytta for i overkant av seks millioner, inkl. dugnadsinnsats. I all hovedsak benyttet vi lokale entreprenører og leverandører, gaven fra Ikea tilsvarer 0,3% av totalprosjektet.

Etter ombyggingen har vi foreløpig ikke hatt anledning til å budsjettere med nytt interiør, men når denne gaven kom fikk vi muligheten til å komme i gang.

Nå er det slik at gaven og hjelpen i seg selv ikke strekker til for å dekke opp ny innredning i hele hytta, vi har behov for å supplere med mer møbler. Vi ser nemlig for oss å beholde den delen av eksisterende tradisjonsinteriør som er helt og i orden, og supplere med Ikea. Kan vi i tillegg skilte med nye produkter fra lokale leverandører, er vi på rett vei. Vi må huske at Ikea leverer mer enn møbler. Nåtidens hjem, hytter og for så vidt mange arbeidsplasser, har veldig ofte interiør fra lokalproduserte 
tradisjons - og/eller designmøbler blandet med funksjonelle budsjettløsninger.

Om Ikea vil bruke Gaustatoppen Turisthytte som utstillingsvindu, tror jeg ikke det utelukkende er negativt. Ikea er en stor aktør som har potensiale til å markedsføre turisthytta, Gaustatoppen, Telemark og Norge på nasjonalt og globalt nivå. Denne muligheten kan være verdifull også for lokale produsenter, som har lyst til å bidra med nytt interiør på Gaustatoppen Turisthytte.

Ikeas representanter hadde i forbindelse med besøket på turisthytta stort fokus på å ivareta lokalt særpreg og tradisjoner. De er tydelige på at gaven ikke legger begrensninger for hvem andre vi samarbeider med i prosessen.

Det er med andre ord åpent også for lokale interesser å hive seg med.

Ønsker deg og dine en fin tur. Livet er best ute.

Med vennlig hilsen
Jon Atle Holmberg
daglig leder

Daglig Leder Jon Atle Holmberg
Daglig Leder Jon Atle Holmberg Foto: Telemark Turistforening

Skrevet av Mikel Gonsholt 21. mars 2017