På Nye Stier i Lundsdalen

Foto: Odin Langslet

I sommer har det vært hektisk aktivitet i Lundsdalen. Det 3-årige samarbeidsprosjektet mellom NAV Skien og DNT-Telemark har resultert i nye stier i Lundsdalen, et bynært skogsområde i nordre bydel.

Prosjektet har som målsetning å aktivisere arbeidsledige ungdommer med rydding, merking og vedlikehold av stier. Denne gangen har det også blitt ryddet helt nye stier i området, slik at valgmulighetene for fine turer i nærområdet har blitt enda større. 2 dager i uka har 4-6 ungdommer tatt grensaks, håndsag, krafse og spett i bruk for å gjøre området enda lettere tilgjengelig. Nå er det siste finish som gjenstår med god skilting etter kjent DNT-standard.

Til sammen er det snakk om 8 - 10 km med stier på kryss og tvers som er blitt oppgradert og tilrettelagt. I neste omgang kan det bli snakk om å knytte dette stinettet sammen med turveien som går videre på gamle Siljanvei opp mot Gunnborgdalen. Da blir det sammenhengende turmulighet helt til Blåfjell -og enda lenger for de som har sjumilsstøvler og god tid.

Siste del av prosjektperioden har blitt brukt til å lage nye gangbaner over myra sør for Limitjenn. Og det er ikke fritt for at det har blitt noen myggstikk i kampens hete. Myggen har nemlig svermet tett og har gjort så godt den har kunnet for å gjøre livet ubehagelig for ungdommene. Dette til tross har det vært både godt frammøte og god arbeidsinnsats. Og det vil selvsagt bli nevnt når det skrives attest etter endt praksisperiode. Så får vi håpe at det gir et positivt bidrag til en ny start i arbeidslivet eller til videre utdanning.

Også i 3 andre områder har det vært arbeidsgrupper i gang. I Kragerø har det særlig blitt jobbet i området Sannidal/Fikjebakke, på Notodden i området Tinnegrend, videre Folkestien langs Heddalselva og på Lifjell og sist, men ikke minst har Kjærlighetsstien på Gvarv gjennomgått en betydelig oppgradering. Det vil si at det alt i alt er litt mer enn 20 ungdommer som har bidratt til bedre folkehelse i Telemark i år. Det står det respekt av!

- Prosjektleder, Odin Langslet, DNT Telemark

Skrevet av Mikel Gonsholt 15. juli 2017