Stivandring på Saltveien søndag 14.8

Saltveien ved Søvassdammen: Knapt noen steder i Drangedal er en så autentisk fløtningsdam, stall og tømmerkoie stående intakt som ved Søvassdammen.
Saltveien ved Søvassdammen: Knapt noen steder i Drangedal er en så autentisk fløtningsdam, stall og tømmerkoie stående intakt som ved Søvassdammen. Foto: Kjell Peder Haugene

Saltveien ble den kalt, - stien som gikk fra de indre bygder av Tørdal, gjennom villmarka til Gjerstad og videre helt til Risør. I nærmere hundre år har denne eldgamle handelsveien fått gro igjen. Nå er nær 14 kilometer sti gjenfunnet og merket og klar for vandring førstkommende søndag, 14. august.

Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

I århundrer var Saltveien ei viktig ferdselsåre mellom bygdene i Tørdal, nord i Drangedal, gjennom Gjerstad og helt ut til Risør, 70 kilometer. Her gikk folk mil etter mil gjennom skogene for å komme ut til byen og selge og levere varer de hadde produsert på gårdene. I retur kunne det bli penger nok til å kjøpe salt, tøystoffer eller andre handelsvarer de ikke selv lagde eller produserte.


Historiefortelling

Langs med stien finnes flere minner i form av stedsnavn, historie og sagn, samt stedvis gode spor etter ferdselen. Andre steder har skogsbilveibygging ødelagt deler av traséen. Likevel blir det mulighet til å gå hele den 14 kilometer lange avstanden på sti og skogsvei det er mellom starten ved Amberslåtta, like ved fylkesvei 358 mellom Bostrak og Gautefall, og helt sør til Kamperhaug, på grensa mellom de tre kommunene Drangedal, Nissedal og Gjerstad.


Nok en gang

Underveis vil det bli en rekke orienteringer av turleder Kjell Peder Haugene om natur og kultur som passeres. Folk oppfordres til å kle seg etter været og ha med god nistepakke, da det blir et par rastestopp underveis på den omlag seks til seks og en halv timer lange turen.

Igjen blir det ferdsel på Saltveien. Frammøte er ved bommen inn til Søvassmarka, nær fylkesvei 358 mellom Bostrak og Gautefall, se etter skilt «Til veterinær». Veiavgift på kr. 50 for de som skal kjøre bil for returen. Turen er gratis for medlemmer av turistforeningen, mens kr. 50 for ikke-medlemmer. Alle er hjertelig velkomne!