Bamble Turlag

NÅ ER DET FRILUFTSLIV I NÆRMILJØET SOM GJELDER!

Foto: Preben Herregården

Om Bamble Turlag

Bamble Turlag ble stiftet 15. mars 2010 som et turlag tilsluttet DNT Telemark. Bamble Turlags formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Foreningens første store oppgave var å anlegge en kyststi langs hele kommunens kyst, slik at den kunne henge sammen med kyststiene i Porsgrunn og Kragerø. Med hjelp fra mange flittige og flinke dugnadsgjenger, villige grunneiere og god støtte fra kommune og fylkeskommune ble oppgaven fullført høsten 2012, etter noe over 2 års arbeid. Stien har en lengde på 60 km. Etter dette har det blitt arbeidet mye med vedlikehold og med forbedringer av stien, blant annet er det laget en over 50 m lang stålbru ved Krogshavn. Økonomisk støtte fra flere hold til betalbare utgifter har vært nødvendig. Stien fremstår nå som svært godt tilrettelagt og har blitt meget populær.

Bamble kommune vedtok ny «Friluftsplan» i 2015. Bamble Turlag vil, som et resultat av dette, være aktiv med på tilrettelegging av nye turstier og friluftsaktiviteter i kommunen i årene fremover.

Bamble Turlag hadde fra første dag eget Barnas Turlag. Hvert år arrangeres det mange aktiviteter for barn, hele året. Mange av aktivitetene er meget populære.

Bamble Turlag arrangerer hvert år en rekke turer, fortrinnsvis i lokalmiljøet. Dette kan være turer som passer for alle, seniorturer, eller familieturer. I mange tilfelle er det samarbeid med andre organisasjoner, som med sine spesielle kunnskaper kan gi turene en ekstra dimensjon.

Kontakt:

Bamble Turlag: bamble.turlag@dnt.no

Barnas Turlag Bamble: barnasturlag.bamble@dnt.no

Turgrupper under Bamble Turlag:

Trykk på logoene for mer informasjon.

Styret:

Rolle Navn
Leder Steinar Skilhagen
Styremedlem Tor Suhrke
Styremedlem Lars Tore Grimsland
Styremedlem Marit Isaksen
Varamedlem Reidun A. Aaby Olsen
Varamedlem Heidi Maria Vinje Nilsen
Varamedlem Simen Storås

Valgkomite:

Rolle Navn
Medlem Bente Ida A. Hole
Medlem Grethe Garstad
Medlem Tore Marthinsen