Vertøykasse for Barnas Turlag

På denne siden finner du tips og triks til aktiviteter med Barnas Turlag, enten du skal starte opp et helt nytt lag eller har vært med lenge!

Har du spørsmål? Ta mer enn gjerne kontakt med ansvarlig for Barnas Turlag i Telemark, Tore Blaschek:
tore.blaschek@dnt.no eller 91170936.

Fra friluftsskolen i Seljord 2021
Fra friluftsskolen i Seljord 2021 Foto: Mirjam Thorkildsen Schade

Kom deg ut-dagen

Kom deg ut-dagen er en nasjonal turdag hvor vi oppfordrer alle våre Barnas Turlag til å ha en tur eller aktivitet. Denne dagen arrangeres alltid første søndagen i september og februar. 
2022 vinter: søndag 6. februar
2022 høst: søndag 4. september

Klikk her for å se eksempler på hva Barnas Turlag har gjort på Kom deg ut-dagen tidligere.

Turbo er maskoten til Barnas Turlag og er populær blant alle barn! Her fra Kom deg ut-dagen i Nome.
Turbo er maskoten til Barnas Turlag og er populær blant alle barn! Her fra Kom deg ut-dagen i Nome. Foto: Therese Lahus

Vil du starte et nytt Barnas Turlag der du bor?

Oppstart

Vi ønsker at det skal være enkelt og lite byråkratisk å etablere nye Barnas Turlagsgrupper! Det er viktig at alle gruppene er knyttet til DNT Telemark og at lokale Barnas Turlag forholder seg til oss i det daglige. 

Et nytt Barnas Turlag kan etableres på flere måter:

  • Den lokale medlemsforeningen initierer oppstart og inviterer til et åpent oppstartsmøte som finner sted på et samlingslokale. (Dette kan være i egne lokaler, et klasserom, en cafe eller annet egnet sted.) Her er det viktig med god markedsføring i forkant og gjerne lokke med litt å bite i, et foredrag og selvfølgelig informasjon om hva Barnas Turlag er og hva som skal til for å drifte dette. Avslutningsvis bør de fremmøtte få sette seg sammen i grupper og se på hvilke tur- og aktivitetsmuligheter som finnes på stedet, og om det er noen som har spesielle interesser eller kompetanse som de kan bidra med. (Biologi, fiske, padling osv.)  Flott om møtet kan avsluttes med at man har et par datoer og turer på plass og dermed er man i gang!
  • I stedet for et møte, kan man også invitere til en tur i nærmiljøet for å vise frem hva en tur med Barnas Turlag faktisk er. Uansett er det viktig å benytte denne anledningen til å få tak i noen foreldre som kan tenke seg å ta ansvar som leder, turleder, ansvarlig for evt. facebooksider osv.
  • Medlemsforeningen kontakter kommunen eller andre aktuelle samarbeidspartnere i regionen og drar dette i gang sammen gjennom et oppstartsmøte. Disse kan ofte bidra både med økonomisk støtte og markedsføring.
  • Engasjerte småbarnsforeldre kontakter medlemsforeningen og sier de ønsker å bidra til at det etableres et Barnas Turlag der de bor. Dette er en god start! Da har man allerede på plass et lokalt engasjement og folk som ønsker å gjøre en innsats.

Klikk her for å finne en powerpoint-presentasjon om å starte opp et nytt Barnas Turlag. Her finner du hjelp og inspirasjon til både turer og rekruttering:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/fcedeae7e415b442ed2984cb18d24772995dc7ce.pptx

Facebook
De fleste Barnas Turlagsgruppene har etablert sin egen facebookside. Denne brukes både til å markedsføre turene, men også til å dele bilder og opplevelser etter endt tur. I tillegg er dette en fin kanal for informasjon og spørsmål, endringer av tidspunkt og oppmøtested osv. Det er likevel viktig å minne om at man gjennom facebook kun når de som allerede er med på aktivitetene, så andre kanaler som nettsider, annonser og oppslag er viktig for å få med nye deltakere som ikke kjenner oss fra før.

Profilering
Alle nyoppstartede Barnas Turlag vil få en oppstartspakke med både profileringstøy og utstyr. 

Denne inneholder:
- DNT-vester til barn og voksne
- Turlederjakke med Turbo på til voksne turledere
- Boka "Lek og lær" til voksne turledere
- Beachflag med deres lokale navn på. F.eks "Barnas Turlag Nome"
- DNT merkebånd
- Førstehjelpsutstyr
- Bålpanne
- Natursti
- Brosjyrer om Barnas Turlag
- Giveaways (små premier til å bruke på stands og arrangementer)

I Barnas Turlag har vi til enhver tid tilgjengelig diverse profileringsartikler i vår nettbutikk https://www.dntbutikken.no/ eller i vår fysiske butikk i Torggata 15. Ta kontakt på telemark@dnt.no eller kom innom butikken, så hjelper vi dere gjerne. 

​​​​​​​Utvalget varierer noe, men her er noen eksempler på hva vi har:
Brettekopper, refleks, pannebånd, luer, matbokser, drikkeflasker, sitteunderlag, turbobamser, kortstokk.

I tillegg har vi refleksvester og diverse bannere og beachflagg til bruk på arrangement. 

Turbodrakt
Vi har flere turbodrakter til utlån i DNT Telemark. Meld ifra til telemark@dnt.no så sjekker vi om den er ledig på den datoen dere ønsker. Om dere likevel ønsker å bestille deres helt egen Turbomaskot i turlaget, og har økonomi til dette har DNT en flink skredder som syr Turbodrakt/ kostyme for oss. Disse er det etter hvert mange medlemsforeninger som har bestilt, men Ida skredder er klar for nye oppdrag! Drakten koster 12 000,- eks. moms. Send en e-post direkte til Ida Elisabeth Ravn ida@ieravn.no dersom dere ønsker å bestille en drakt. Du kan også se bilder på Turbos egen facebookside "Turbo – DNTs maskot".

Natursti
Klikk her for å laste ned en natursti med fasit:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/4ddaf9d1ee3cb235c2f031f5f05f42f068326dae.pdf
​​​​​​​

Opplæring og utdanning

For å sikre god kvalitet og skape god trivsel på våre turer og aktiviteter gjennom Barnas Turlag, har vi utviklet et tretimers Aktivitetslederkurs som både gir trygghet i forhold til voksenrollen på tur med barn og som gir konkrete tips til leker og aktiviteter som krydrer turopplevelsen for barna og deres foreldre. Aktivitetslederkurset vil i kombinasjon med DNTs øvrige turlederutdanning, gi en god plattform for å lede turer i regi av Barnas Turlag både i nærmiljøet og i fjellet sommer som vinter.

I boka Lek og lær vil man finne en del av aktivitetene vi gjennomgår på kurset, og denne er DNTs anbefalte litteratur som alle ledere i Barnas Turlag bør ha. 

Sikkerhet og ansvar
Vi ønsker at DNT og Barnas Turlag skal være et trygt sted for alle, både barn, foreldre og ledere. I den forbindelse har vi noen retningslinjer og krav det er viktig å følge. Dersom man utarbeider gode rutiner rundt dette, krever det ikke så mye arbeid som det kanskje kan virke som umiddelbart.

Ansvar
På tur med Barnas Turlag er det foreldrene selv som har ansvar for egne barn. Dette er det viktig å informere deltakerne om. I DNT har vi en felles ansvarsforsikring for alle våre turledere slik at de skal slippe å stå personlig ansvarlig dersom noe skulle gå galt. 

Politiattest
I DNT har vi innført krav om politiattest fra personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Kort sagt gjelder dette ledere i Barnas Turlag som har et ansvar over tid. Særlig er dette viktig på overnattingsturer og på turer og arrangement der barna deltar uten foreldre. Likevel vil det være nødvendig å ta en vurdering lokalt hvem man ønsker å innhente attest fra.

  • Er det for eksempel nødvendig å innhente politiattest fra en person man leier inn til et enkeltstående oppdrag, for eksempel en klatreinstruktør eller en soppekspert?
  • Hva med ledere på dagsturer der barnas foreldre er til stede hele tiden?

Politiattest søker du om her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
I forkant må du henvende deg til DNT Telemark på telemark@dnt.no, så sender vi deg en bekreftelse på at du skal være aktivitetsleder hos oss. Denne bekreftelsen må du legge ved søknaden. 

Risikovurdering
Alle turer i DNTs regi skal risikovurderes. Dette betyr å gå igjennom turen på forhånd og tenke igjennom hva som potensielt kan gå galt og hva man kan gjøre av forberedelser for å unngå dette.
Et eksempel: Dersom barna skal spikke på turen, kan man risikere at noen kan skjære seg. Tiltaket da er å ha med pyrisept, plaster og strips. Vi har utarbeidet felles risikovurderingsskjema for våre turer slik at det skal gå fort for dere å gå igjennom dette før turen. Skjemaet finner du blant dokumentene til høyre på siden. Les mer under lenken "Risikovurdering" til høyre på siden.