Skien Turlag

Om Skien Turlag

Skien Turlag (STL) organiserer ca. 3800 medlemmer av de over 9000 medlemmene i DNT Telemark. 

Er du medlem av DNT og bor i Telemark, blir du automatisk medlem i DNT Telemark, og har du postnummer innenfor Skien kommune er du automatisk medlem av Skien Turlag. Omorganiseringen til en fylkesforening med lokale turlag skjedde i 2011, og nå er det lokale turlag i nesten alle Telemarkskommunene.

Vi i Skien Turlag kan tilby aktiviteter som trilleturer med barnevogn, aktiviteter for de litt større barna gjennom Barnas Turlag, turer for turvante gjennom Turgruppa, hovedsakelig onsdagsturer på ettermiddagene og enkelte helgeturer. Formiddagsturer på onsdagene for de som ønsker turer i moderat tempo sammen med andre i Lavterskelgruppa og turer med høy sosial faktor i Seniorgruppa.

Turene i Lavterskelgruppa og Seniorgruppa annonseres i lokalavisene, detaljopplysninger og opplysninger om øvrige turer finner du her på våre hjemmesider.

Løyper og stier

Løypegruppa har ansvar for rydding, merking og skilting av store deler av Vestmarka, Østmarka, Solummarka og områder i Luksefjell, Svanstul og Sauheradfjella. De flotte skiløypene på Svanstul blir ryddet og skiltet av løypegruppa. Løypedugnadene er åpne for alle og blir annonsert sammen med turlagets øvrige aktiviteter.

Dugnad

All aktivitet utføres av frivillige. Vi har mange trofaste dugnadsarbeidere, men har så absolutt bruk for flere, gjerne noen som kan bruke motorsag eller håndtere annet verktøy, men alle er hjertelig velkomne. Å jobbe dugnad er både sosialt og trivelig, og trim og frisk luft får du i tillegg.  Har du tid og lyst så ta kontakt med vårt informasjonssenter i DNT Telemark.

Hyttene

Skien Turlag har ansvar og drift av 5 hytter i Luksefjell og på Svanstul, henholdsvis Solumhytta, Sommerseter (2 hytter), Flekkerhytta og Fugleleiken.  Det er et godt rutenett mellom hyttene. Hyttene driftes av hyttetilsyn med hjelp fra øvrige frivillige.

Turgrupper under Skien Turlag:

Trykk på logoene for mer informasjon.

Siste nyheter fra Skien Turlag: